• 1. Semangat Kantata

  Semangat Kantata
 • 2. Lautan Penonton

  Lautan Penonton
 • 3. Mengenang WS. Rendra

  Mengenang WS. Rendra
 • 4. Iwan Fals

  Iwan Fals
 • 5. Iwan dan Oemar Bakrie

  Iwan dan Oemar Bakrie
 • 6. Bento...Bento..!!

  Bento...Bento..!!
 • 7. Sujud Syukur

  Sujud Syukur